Octaves a la Passió de Crist i la seva Preciosa Sang

OCTAVAS DOLOROSAS A LA PASSIÓ DEL SENYOR. Any 1746.


Contemplèm lo gran valor,
de la Sanch tant soberana;
que escampà lo Redemptor,
per rebrer natura humana.

Contemplèm quant fonch portat
per ser Circumcìs, al Temple,
y alli per nostre pecat,
començà à dàr exemple:
Escampant lo Sant Cruor,
ab vestit de roba plana;
pera guarir lo dolor,
de la gent que està insana.

Contemplèm la pena forta,
lo gran treball, y la guerra,
quant suant orà en lo Hort,
gotas de Sanch fins en terra:
Pare, dix, ab gran amor,
ab la veu humil, y blana;
aquest Calze de amargor,
jol passarè, puix ho mana.
...

Font: Biblioteca de CatalunyaComentaris