Sospirs a Crist en la columna. Església de Sant Pere de Reus (Baix Camp, Tarragona)

AMOROSOS SUSPIRS DE LA ANIMA DEVOTA A CHRISTO SEÑOR NOSTRE EN LA COLUMNA, DE LA QUAL VERDADERA RELIQUIA, SE ADORA UNA PARTICULA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT PERE DE REUS, LO DIA DE LA INVENCIO DE LA SANTA CREU.

Crist lligat a la columna en la flagelació

Puix des del Pilar, Deu meu
nos mirau ab ulls de amor:
per la Columna, y la Creu,
puje al Cel lo pecador.
...
Los Jueus Llops infernals
per cumplir son mal voler,
al mans Divino Corder
destrossan ab forts remals;
de Adam, y demes mortals
pagàu lo deute major.
...
Esta Columna sagrada,
que ans era en Jerusalem,
per un Cardenal sabem,
que en Roma sonch aportada;
y en Praxedis collocada
perque ensenyant son valor.

La lliberal mà Divina,
de est Pilar original
de Roma ns dona un senyal
per fernos fiel medicina;
y ab sa virtut peregrina
nos cura l' major dolor.
...
Esta Reliquia als de Reus
donia en tots los mals salut,
ulls al Ciego, veus al mut,
força als flachs, als Coixos peus;
que ja ab llagrimosas veus
demanam, y viu dolor.

Vuy ques troba, Jesus meu
vostra Creu ab gran honor,
suplicamvos que donèu
gracia y gloria al pecador.


Tal com comenta Joan Roig i Montserrat, el barroc i llarguíssim títol d'aquests sospirs, corresponen a uns veritables goigs, impresos a Reus, en lloança de la relíquia de la Columna, venerada en la Prioral de Sant Pere de Reus. Literàriament no és un text gaire reeixit, pobre de figures i farcit de barbarismes, propis d'aquella època decadent del nostre poble, tot i que el tema de les estrofes és històric i apropiat, però, com és natural, mostra trets del mal gust de l'època: "los jueus llops infernals...". Se'ns parla d'una pràctica, avui en desús, que l'autor remunta als primers cristians: aquests envoltaven de cintes "el Pilar sagrat", que després eren usades per guarir els malalts i per aquesta raó, aquest pas de la vida de Crist era el "tutor" (el patró) dels corders (els que feien cordes) de Reus.

La Prioral de sant Pere de Reus

Interior de l'església, la Prioral, de sant Pere

Comentaris