Goigs de Jesús al Sepulcre. Monestir de Montsió a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS AL SANT SEPULCRE DE CHRISTO SENYOR NOSTRE, QUES CANTAN EN LA IGLESIA DE MONTE-SION DE RELIGIOSAS DOMINICAS DE BARCELONA.


Puix al Sepulcre, Senyor,
vos posá vostre amor gran:
En vostre Sepulcre Sant
tenim, Bon Jesus, lo cor.

Despues de una mort cruel
vostra fineza' us enterra,
y estau difunt entre terra,
perque l'home puje al Cel:
Abatentvos, Redemptor,
lo Cel nos anau guanyant.
...
En la Montanya de Sion
vostre Sepulcre adoram,
il cor dintre dell posam
mentres estám en lo Mon:
Per la Sion superior
del Cel estám suspirant.

Font: Biblioteca de Catalunya

Monestir de Santa Maria de Montsió a Esplugues de Llobregat on hi ha la Comunitat de Monges Dominiques de Clausura. El Monestir ha passat en la història per nombroses ubicacions.
Aquests Goigs del segle XVIII estan fets quan estaven en el Monestir
de Santa Eulàlia del Camp, a Barcelona.
Foto: Jordi Ferrer.


Comentaris