Goigs a la Mare de Déu dels Àngels. Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona).

GOIGS DE NRA. SRA. DELS ANGELS, QUES CANTAN EN SA ANGELICAL CAPELLA DEL CARRÉR DE RIBÉR DE LA VILA DE MONTBLANCH.

Mare de Déu dels Àngels

Puig sou Mare de Clemencia,
dels Angels Reyna, y honor:
Pregàu, Princesa, al Señor,
quens envìe sa asìstencia.

Los Angels en Professò
acompañan la Señora;
Nou Chors de devociò
se exàlan ab Veu Sonòra:
tots se postran ab fervòr
â tan Divina Presencia.
...
Ab particular Rahò
qui os logra per Protectora:
Del carrèr de Ribèr sou
Insigne Benefactora:
Que es ya lo Carrèr majòr
honrantlo vostra assistencia.

Puig dels Angels, y sos chors
sou vos Reyna ab excellencia:
Pregàu Princesa al Señor,
quens envìe sa assistencia.

Font: Biblioteca de Catalunya

Capelleta o fornícula a la Mare de Déu dels Àngels al Carrer Riber
Foto: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Foto: Google Maps


Comentaris