Goigs a sant Pere Regalat

GOIGS EN LLAHOR DE SANT PERE REGALAT, RELIGIÓS DEL PRECLARISSIM ORDE DEL SERÀFICH PARE SANT FRANCESCH; QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 13 DE MAIG. COMPOSTS PER F.S. Any 1871.

Sant Pere Regalat, o Pere Regalado sense la traducció tradicional catalana del seu cognom. Valladolid-Burgos (s. XIV-XV).

Del jardí dels Fra-menors
Foreu lliri enamorat;
Confortau als nostres cors
¡Oh Sant Pere Regalat!

Regalo del cel rebé
Nostra Patria venturosa
En tots temps gran y famosa
Y de Sants joyós planté,
En aquell moment primé
Que á la vida foreu nat.

Calificada noblesa
La descendencia vos dona,
Il·lustrant vostra persona
Prendes de naturalesa:
Resplandint com rosa encesa
En bellesa y puritat.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris