Goigs a la Mare de Déu de la Bleda. Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE NOSTRA SENYORA DE LA BLEDA QUE ES CANTEN A A SEVA CAPELLA. Edició del 2017.

Mare de Déu de la Bleda

Puix a Vós desconsolada
prega la gent cada dia,
ajudeu-nos, Verge pia,
de la Bleda anomenada.

Fou el vostre goig primer
quan l'Àngel us saludà
i en Vós lo fill s'encarnà
restant vostre claustre enter,
baixà Déu com és de cert
i en Vós Verge pren posada.
...
De la Bleda aquí postrada
esta parròquia devota,
amb fe ferma i esforçada
a Vós Senyora us invoca,
guardeu-la de carestia,
de llagosta i pedregada.

El veïnat també amb el cor
iguals gràcies us demana
Verge i Regina Sobirana
concediu-li aquest favor.

Font: 11299883

Font: 11299883

GOIGS EN ALABANSA DE NRA. SRA. DE LA BLEDA, QUE SE CANTAN EN LA SUA ANTES PARROQUIAL IGLESIA AVUY SUFRAGANEA DE LA PARROQUIA DE SAN GENÍS DE PACHS*. Any 1884.
*La Bleda és una petita barriada que antigament pertanyia a Pacs i ara depèn de Santa Margarida i els Monjos.

Font: 11299883

Ermita de la Mare de Déu de La Bleda
Foto: 11299883

Estampa antiga de la Mare de Déu de La Bleda


Comentaris