Goigs a sant Muç. Rubí (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT MUS, LOS QUALS SE CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA EN LO TERME DE RUBÍ. SE CELEBRA LA FESTA LO DIUMENGE PASSAT SANT JAUME PATRÓ DE ESPANYA*.
*Actualment es celebra al voltant de la festa del sant, el 13 de maig.

Sant Muç o Muci es celebra el 13 de maig

Puig que allá en la Gloria Santa
tan poder heu alcanzat:
Siau Sant Mus Advocát:
al Devot que aquí vos canta.

En la juventut primera
á Deu fereu sacrifici,
aborrint del Mon lo vici
corrent del Cel la carrera:
ahont avuy se venera
vostra Anima ab gloria tanta.
...
Qui esta vostra Imatge adora,
que se venera en Rubí
es cert, que logrará aquí
lo favor, que á Vos implora;
tot malalt á Vos recorra
en aquesta Iglesia Santa.
...


Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Font: Antoni Sàbat Aguilera

Sant Muç
Imatge de plata al tresor parroquial de Rubí. Foto: festes.org.

Ermita de Sant Muç de Rubí
Foto i més informació: El blog de la història i el patromoni de Rubí - GCMR-CERComentaris