Goigs a la Mare de Déu dels Àngels. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN OBSEQUI DE NRA. SRA. DELS ANGELS, QUE SE VENERA EN LO ALTAR MAJOR DE LA IGLESIA MONACHÀL, Y PARROCHIÁL DE S. FELIU DE GUIXOLS.

Mare de Déu dels Àngels

Vostres Goigs volèm Cantár
del Cel goig, y alegria;
Reyna dels Angels Maria
vullaunos sempre ajudar.

En Trono de magestat,
de grandesa, y resplandor,
veu un Profeta al Senyor
de molts Angels rodejat;
vos semblant felicitat
teniu Verge singular.
...
Perço aquest Poble obligat
à tanta beneficencia,
sempre ab tota diligencia
vostre culto ha procurat;
fentvos Sant Feliu costat
vos tenim á cap de Althar.

A la hora de espirár
assistiunos Mare pia;
Reyna dels Angels Maria
vullaunos sempre ajudar.

Font: Biblioteca de CatalunyaComentaris