Goigs a santa Quitèria. Linyola (Pla d'Urgell, Lleida).

GOIGS EN ALABANÇA DE SANTA QUITERIA, VERGE, Y MARTYR, PATRONA DE LA VILA DE LLINYOLA EN LA PLANA DE URGELL, QUES CANTAN EN LA SUA SANTA HERMITA. Any 1730.

Santa Quitèria

Puix gosau de gloria tanta,
Verge, y Martyr gloriosa;
guardaunos, Quiteria Santa,
de la rabia furiosa.

Filla de Reys, y Pagans
foreu per molt noble gracia,
y aborrau tota desgracia
per amor dels Christians?
del Etern foreu Infanta,
per ser de son Fill Esposa.
...
De febre, y pestilencia
curau, Quiteria tambè,
y al Confrare quius fa be
llevau qualsevol dolencia,
lo qui es atormentàt
del dimoni, ò altre cosa,
promptament es deslliuràt
per Quiteria gloriosa.

Puix de Deu sou tant bastanta
de alcansar gracia abundosa,
guardaunos, Quiteria Santa,
de la rabia furiosa.

Font: Biblioteca de Catalunya


Ajuntament de Linyola. Durant l’edat mitjana, el poble de Linyola va construir una ermita en honor de Santa Quitèria, a qui va declarar patrona de la vila per haver-la protegit del temible mal de la ràbia. L’any 1882 es va enderrocar perquè estava en estat ruïnós i ocupava el lloc per on havia de passar la carretera Linyola-Mollerussa. Les seves pedres es van vendre.
L’any 1894 l’ajuntament va aprovar construir en aquest espai les Escoles Nacionals, que van ser inaugurades oficialment el 1904. L’any 1911 es situà la bàscula municipal al costat de les escoles, on hi va estar fins el 1986.
Amb els anys les escoles es van quedar petites i es va fer un nou edifici en el lloc on estan emplaçades actualment. 
L’edifici de les escoles velles va ser enderrocat el 1984 i al seu lloc s’hi va fer la plaça Pau casals i es va construir l’edifici sociocultural. Van ser inaugurats per la festa major de maig l’any 1987. Aquesta plaça ret homenatge al geni català del violoncel, Pau Casals. 
Actualment aquest edifici alberga la Llar de Jubilats Santa Quitèria, la biblioteca municipal i la Sala 1 d’Octubre, lloc multi-funcions on s’hi fan tot tipus d’esdeveniments culturals i lúdics.


Comentaris