Goigs a sant Llorenç. Castelló d'Empúries (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTYR SANT LLORENS, AL QUAL VENERA PER PATRÒ LA CONFRARIA DELS FORASTERS DE LA VILA DE CASTELLÒ DE AMPURIAS BISBAT DE GERONA. Any 1698.

Sant Llorenç màrtir 
en honor del qual es celebra la Festa Major a l'agost

Cantarèm la santedat,
queus demostra portentòs:
per ser de Deu tant amat
Martyr Llorens gloriòs.

Espanyol de Naciò,
y de Huesca natural
sou, de que tot Aragò
gosa renom sens igual:
pochs à la Patria han donat
los lustres que donau vos.
...
Los afectats Forasters
dest poble de Castellò
ab cors humils, y sencers
vos veneran per Patrò:
y en vos tenen deposat
per tots sos treballs socòs.

Puix Espanyol celebrat
en cel, y terra sou vos:
vullau ser nostre Advocat
Martyr Llorens gloriòs.

Font: Biblioteca de Catalunya

Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries,
també coneguda com la Catedral de l'Empordà o la Catedral de Castelló d'Empúries. Foto: Albert Juanola


Comentaris