Els goigs a la Mare de Déu dels Àngels

La Mare de Déu rep una especial veneració com la criatura més excelsa per sobre dels sants i dels àngels. Per ser Mare de Déu és també Reina i Senyora dels Àngels. Un bon impuls d'aquesta devoció de la Mare de Déu dels Àngels la van donar els frares franciscans. La seva festivitat es celebra el dia 2 d'agost.

Mare de Déu dels Àngels de Sant Martí Vell - Girona.
De molta devoció pels gironins i venerada en el seu Santuari dalt la serra de les Gavarres. Foto: Josep Maria

A la Mare de Déu dels Àngels, anomenada de la Porciúncula pel lloc on sant Francesc va tenir una revelació de Crist. Goigs: Dels cels alta emperadora...

En diversos llocs de la nostra geografia hi ha devoció a la Mare de Déu dels Àngels... He trobat els següents:


Retaule de la Mare de Déu dels Àngels a la Catedral de Tortosa, fet per Pere Serra.

Comentaris