Goigs a sant Pancraç

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT PANCRAS. Any 1764.

El màrtir sant Pancraç

Ja que Deu tot poderòs
tant poder vos ha donat;
vullàu ser nostre Advocàt,
Pancràs, Martir Gloriòs.

En phrigia, hermosa Ciutàt,
de Nobles Pares nasquèreu,
ahont alguns anys visquèreu
à un Oncle recomanàt:
Deixantho aixis disposát
vostre Pare cuydadòs.
...
De aqui del Cel triunfant
repartìu grans beneficis,
donànt feyna à tots Oficis
dels que vos estan pregànt:
Als Devots sempre amparant,
vos demostràu generòs.

Donàunos, Sant valeròs,
forças contra lo pecát;
vulláu ser nostre Advocát,
Pancrás, Martyr Gloriòs.

Edició de Reus. Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris