Goigs a la Mare de Déu de Bonany. Petra (Mallorca).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE BONANY QUE ES VENERA EN EL SEU SANTUARI (MALLORCA).

Mare de Déu de Bonany
Foto: Frank Vincentz

Puix que Petra talaiau
com a Mare i Protectora,
donau-nos bon any, Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Un rector vos dedicà
per un vot aquesta ermita
i Petra bona collita
aquí dalt vos demanà.
Tot el bé que aquí escampau
del Fill vostre rep millora.
...
Vilafranca i Sant Joan
són, amb Petra, el redol vostre,
on la pietat es mostra
que per sempre alabaran
els que vós agombolau
amb la gràcia redemptora.
...
Puix les passes ens guardau,
del cel dau-nos la penyora:
donau-nos bon any, Senyora,
bon esplet d'amor i pau.


Font: Universitat Jaume I


Santuari de la Mare de Déu de Bonany situat al Puig de Bonany
Foto: Tobias Haase
Comentaris