Goigs a sant Eudald. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTYR SANT EUDALT, QUES CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT CUGÁT DEL RECH DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Edicions del 1725 i 1767.

Sant Eudald es celebra l'11 de maig

Puix sou de tot aquest Poble
devotament invocát,
Sant Eudalt Martyr tant noble,
siaunos sempre Advocát.

Per la voluntat Divina
nasquereu en Lombardía,
exint de la idolatría
com la rosa de la espina;
columna de foch immoble
en lo ventre figurát.
...
Vos invocan las prenyadas
al rigor de sos dolors,
ohiu sos devots clamors,
y restan aliviadas
visitant vostra Capella,
que teniu en Sant Cugát.
...
Puig sou en lo Cel immoble
eternament coronát,
Sant Eudalt Martyr tant noble,
siaunos sempre Advocát.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Sant Cugat del Rec era una antiga església parroquial de Barcelona, situada primitivament a un extrem del barri de Santa Maria o de la Bòria, al carrer de Calders, a l'antic camí que anava a Sant Cugat del Vallès, raó per la qual era anomenada sovint Sant Cugat del Camí i també Sant Cugat del Forn, per ésser prop d'un antic forn de la ciutat.
L'erigí el 1023 el canonge Guislabert, més tard bisbe de Barcelona. Es reféu al s. XVII amb la intervenció del Consell de Cent i s'engrandí el 1830. Fou cremada durant la Setmana Tràgica i destruïda el 1936; ara al seu lloc hi ha una petita plaça. El 1944 s'inicià la construcció de l'església al carrer de la Princesa. Aquesta parròquia persistí fins al 2001 quan l'arquebisbe en decretà l'abolició integrant-la a la parròquia de Santa Maria del Mar.
(Extret de l'enciclopèdia Catalana i la Wikipedia).


Comentaris