Goigs a santa Cecília

COBLES DE SANCTA CECILIA VERGE Y MARTYR. Any 1617.

Santa Cecília

Verge Cecilia
pregàu vos al Senyor,
que nos dó alegria
y puritat de cor.

Nobla Verge Romana
de cos y voluntat
contra la carn humana
haveu molt batallàt
donzella pia,
pregàu lo Redemptor
que nos do alegria
y puritat de cor.

Los orguens dolsament
vos cantauen llahors
mes Deu omnipotent
era vostres amors
ab melodia,
pregàu tan alt Senyor
que nos do alegria
y puritat de cor.
...

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris