Lletres devotes a les Alegries de Maria Santíssima

LLETRAS DEVOTAS, QUE PODEN CANTARSE EN CADA UNA DE LAS ALEGRIAS DE MARIA SANTISSIMA EN LA SUA CORONA. Any 1792.


La primera Alegria fou en la Encarnaciò del Fill de Deu.

De Vos lo Fill del Pare,
Verge Maria,
va pendrer carn humana
per darnos vida.
Per aquesta alegria
daunos gran Reyna,
que trobém en Deu Home
vida perfeta.

La segona Alegria, fou en la Visitaciò de Maria SS. à Elisabeth.

Elisabeth vos canta
la norabona,
y al fruyt de vostre ventre
Joan pregona.
Concediunos, Señora,
que aqueixas gracias
tambe se comuniquen
à nostras Animas.

La tercera Alegria, fou en lo Naixement de Jesus.

Al Rey de Cels parireu,
pero tant pura,
que per Vos las estrellas
son cosa obscura.
Per aqueix goig purisim,
ò Verge Mare,
feu que nasca en nosaltres
Jesus per gracia.

La quarta Alegria, fou en la Adoraciò del tres Reys.

Al Fill, Encens, Or, Mirra
los Reys donaren,
ab que Deu, Rey, Home
lo confessaren.
Siau, de Reys Señora,
la nostra Estrella;
que ab vostra llum se troba
llum verdadera.

La quinta Alegria, fou en lo encontra del Fill perdút.

Al Noy perdút trobareu;
oh que contento!
que als Doctors confonia
essent tan tierno.
Si acás per nostras culpas
perdém à Christo;
feu, quel' trobém luego
ab vostre abrigo.

La sexta Alegria, fou en la Resurrecciò del Salvador.

Resplandent del Sepulcre
vostre Fill se alsa;
y en retorn de las penas
dols vos abraça.
Si tanta gloria causan
penas sufridas,
ò Maria ensenyaunos
saber sufrirlas.

La septima Alegria, fou en sa Assumpciò, y Coronaciò.

La Trinitat sagrada
Reyna os corona;
y del Cel, Terra, Abisme
domini os dona.
Oh! si aborrint nosaltres
glorias terrenas,
solament suspirassem
per las eternas.

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris