Goigs a la Mare de Déu Immaculada. Montesquiu (Osona, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA CONCEPCIÒ QUE SE CANTAN A SUA IGLESIA CONSTITUIDA EN LO LLOCH DE MONTESQUIU.

Mare de Déu Immaculada a l'església de Montesquiu
Foto: Joan Arimany i Juventeny

Ab devociò, y alegria
cantarem Verge Sagrada
que fou sempre Immaculada
vostra Concepciò Maria.

Jardi de rara bellesa,
foreu de flors peregrina
libre de zarsas, y espinas,
y paradis de llimpiesa
à la Serpent que ab fieresa
triunfar en ell pretenia
lo cap li rompè ab prestesa
vostra Concepciò Maria.
...
En est lloch de Montesquiu
per patrona os veneran,
ells, y altres de vehins
à vos vot ells vos prometan:
feu puix que vostres devots
exempts de culpa, y mal sian
per quant esto, y molt mes pot
vostra Concepciò Maria.

Tots verge, y mare ab fe pia
confessam, que en tot instant
sou limpia, y sempre brillant
vostra Concepció Maria.

Font: Biblioteca de Catalunya

Església de Santa Maria o l'Immaculada de Montesquiu
Foto: joanloam


Comentaris