Goigs a sant Mus. Guimerà (Urgell, Lleida).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTYR SANT MUS, LOS QUALS SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA DE LA ERMITA DE LA BOVERA, EN LA PARROQUIA DE GUIMERÁ.

Sant Muç, Mus o Muci

Puig que allá en la gloria santa
tant poder heu alcansat:
Siau Sant Mus advocat
al devot que aquí vos canta.

En la juventut primera
á Dèu fereu sacrifici,
aborrint del mon lo vici,
corrent del Cel la carrera;
ahont avuy se venera
vostra ánima ab gloria tanta.
...
Qui esta vostra imatge adora,
que s' venera en Guimerá
es cert, que aquí logrará
lo favor, que á vos implora;
tot malalt á vos recorra
en aquesta Iglesia Santa.
...

Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Comentaris