Goigs a sant Muç. Cànoves (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT MUS, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE CANOVES, EN LO VALLÈS.

Sant Muç o Muci

Puix per tot sou Advocàt,
y prest ohiu al Clamor;
siàu nostre valedor
Sant Mùs de Deu tant amàt.

De Euphrasi Romà sou fill,
y de Eustathia gent lluida,
ab lo exemple de sa vida
evitareu tot perill:
A Jesus heu dedicàt
vostra noblesa, y tresor.
...
Puix sou, y sempre heu estàt
de Canoves Protector,
ohiu nostre fiel clamor
Sant Mùs per tot Advocàt.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya


Imatge de Sant Muç a l'església de Cànoves.
canovesisamalus.cat


Comentaris