"Abraçant la Creu del Montseny", de mossèn Cinto Verdaguer

Escrit de mn. Cinto Verdaguer, de l'any 1901, on expressa el seu amor a la Creu, a la vida eterna i a Catalunya...

La Creu i l'altar al cim del Matagalls (Montseny), 1698 m.
El Matagalls es troba entre els municipis del Brull i Viladrau (Osona) i el de Montseny (Vallès Oriental). Foto: Muntanyes regalades


ABRAÇANT LA CREU DEL MONTSENY

Verament, la Creu de Jesucrist sempre és hermosa i en totes bandes és escaienta i gran. Al començament d'una carta o d'un escrit, se pot prendre per una invocació; a la vora d'un camí, se pot prendre per una guia; a la capçalera del llit, per una guardiana celestial. Al cim de la barraca de València, que es recorda del temps dels moros, apar que « diga aquesta casa és cristiana»; coronant el frontispici d'un temple, «aquesta casa és santa». La Creu carregada sobre una ànima és un signe de predestinació: sobre un pit, sia d'un poble moribund, sia d'una verge del Senyor, sia d'un penitent solitari, sembla talment un signe de possessió.               
    Mes una creu com aqueixa, plantada al cim d'una muntanya que és lo pit de nostra estimada terra, me sembla no solament un signe de possessió, sinó també la presència de Déu sobre d'ella; i ensems un acte de fe, d'esperança i caritat de nostra pàtria.
    Mes encara, me sembla veure quelcom de qui l'ha creada i redimida, com si diguéssim l'ombra o la figura sagrada de Nostre Senyor Jesucrist, estenent-li els braços amorosament, com per abraçar a sos fills, cridant-nos a tots a una pàtria millor quan se'ns acabe lo viatge per aqueixa. 
    No em guanya ningú en amor a Catalunya, mes vull estimar-la avui, vull estimar-la demà, vull estimar-la sempre. Vull que aqueix amor no s'acabe amb una vida transitòria i fonedissa, com la neu d'aquesta muntanya crucífera, sinó que desitjo estimar-la també des d'allí dalt, a on l'amor de l'home unint-se amb l'amor de Déu, com una guspira al sol, és d'eterna durada.

Poema de mossèn Cinto Verdaguer a la Creu del Matagalls
Foto: The land is ours

El cim del Matagalls
Foto: Josep Viñolas Puig

Comentaris