Goigs a sant Joan Baptista. Sant Joan d'Arròs a Viella (Vall d'Aran, Lleida).

GOIGS DEL GLORIÓS SAN JOAN BAPTISTA PRECURSOR DE CRISTO QUE'S VENERA EN LA RIBERA DEL RIU BARRADÓS DELS POBLES DE VILA I ARRÓS, DEL VALL DE ARÁN.

Sant Joan Baptista

Clar espill de santa vida
Digne de mol bon repós:
Ajudaunos ¡oh Baptista!
Advocat de Vila i Arrós.

Entre tots los Patriarcas
Vos sou nomenat primer,
Y entre martirs y profetes
Sou colocat en lo Cel:
Batejar al Sant Corder
Ningú ho meresqué com Vos.
...
Los malalts que á vos invocan
Al instant los socorreu,
Visitant la vostra Hermita
Infinits favors los feu,
Vos suplicám no ceseu,
De pregar á Deu per nos.
...
Puig sou tan amich de Deu
Y advocat tan poderós:
Guardaunos de fam y peste,
Y de tot mal contagiós.

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Església romànica de Sant Joan d'Arròs i Vila, al terme municipal de Vielha e Mijaran.
L'església parroquial d'Arròs està dedicada a santa Eulàlia i a sant Joan com a copatró.
Foto: Anton Dunyó.

Programa de les festes de Sant Joan de l'any 2019.


Comentaris