Goigs a la Mare de Déu de la Serra. Mas la Serra de Balenyà (Osona, Barcelona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA SERRA VENERADA EN LA SEVA CAPELLA DE "LA SERRA" DE BALENYÀ. BISBAT DE VIC. Any 1961.


Puix que el fill que en Vós confia
a Jesús mai ha perdut:
De La Serra, Verge pia,
sigueu la guia.
Del malalt que a Vós acut
sigueu l'ajut.

Concebuda sense taca
nostre poble us ha cantat
i és Maria el Nom que aplaca
els poders del món irat:
vostra força sempre sia
forjadora de virtut.
...
És, l'ermita petitona
arrapada en el Casal,
bella joia que esperona
les virtuts d'una Pairal:
Enjoiada la Masia
us ha pres per son escut.
...
Nostre cor us donem ara,
bé sabem que el guardareu,
en la pena sigueu-nos Mare,
i en la joia no ens deixeu!
Feu, Senyora sempre sia
Jesucrist l'amor volgut.

Font: Antoni Prat i Puig

Capella del Mas la Serra de Balenyà. Construïda a mitjans del segle XX a l'extrem de ponent del mas. Foto del Mapa de Patrimoni extreta del bloc Tot son punts de vista on hi ha més informació.


Comentaris