Goigs a la Mare de Déu de la Visitació. Consell (El Raiguer, Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE NOSTRA DONA EN LA SEVA VISITACIÓ. TITULAR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CONSELL (MALLORCA).

Visitació de santa Maria a la seva cosina santa Elisabet.

Vós que sou, Mare de Déu,
el gran temple de la vida,
Verge Santa beneïda,
vetllau sempre per Consell.

El poble que enguany us canta
per sempre més cantarà;
ja que Vós sou, Mare Santa,
del Bon Déu el bell altar.
Sereu sempre per la vida
protectora i consol seu.
...
De Consell a dins la història
sempre festa us han fet;
per això des de la Glòria
per nosaltres feis un prec.
Vós de Déu sereu sentida,
defensora del bon seny.
...Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Església de la Visitació de Consell (Mallorca)
Foto: Araceli Merino


Comentaris