Goigs a sant Sebastià, patró de Térmens (Noguera, Lleida).

GOIGS EN HONOR DEL GLORIÓS SAN SEBASTIA MARTIR, QUE'S VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DEL POBLE DE TERMENS.

Sant Sebastià

Puig sou ab Deu advocat
Invencible capitá
Vulláu ser nostre Patró
Gloriós San Sebastiá.

Contra l' enemich astut
Mostrau singular poder
Vençen ab vostra virtut
Los enganys de Llucifer,
Miráu nostre cor senser
Per poder d' ell triunfar.
...
Per lo molt poder ab Deu
Busca vostra protecció
Tot aquest poble de Termens
Venerantvos per Patró
Desitjan ab devoció
A vos sempre elogiar.
...
Puig aquest poble de Termens
Vos venera sens cesar.
Vullau ser nostre Patró
Gloriós San Sebastiá.

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Església parroquial de Sant Joan de Térmens. Construïda el 1966 en substitució de l'Antiga església de sant Joan. Està dedicada a sant Joan, santa Maria i sant Sebastià. Se celebra la festa major per Sant Sebastià (20 de gener), que té una durada de tres dies, i també es fa festa major el 12 de setembre (Dolç Nom de Maria).
Foto: Isidre Blanc.


Comentaris