Goigs a sant Andreu, patró de Borrassà (Alt Empordà, Girona).

GOIGS A LLAHOR DE SANT ANDREU APÒSTOL PATRÓ DEL POBLE DE SANT ANDREU DE BORRASSÀ. ARXIPRESTAT DE FIGUERES. BISBAT DE GIRONA. SA FESTA ALS 30 DE NOVEMBRE. Any 1923 a partir d'uns Goigs del 1869.

Sant Andreu a l'església parroquial de Borrassà

Puix que vos abrassa'l zel
Per l'alta gloria de Deu:
Vullau fer-nos d'advocat,
Patró nostre Sant Andreu.

Bethsayda, avuy ciutat trista
Es lo lloch ahont heu nascut,
En la vostra joventut
S'uniren ab el Baptiste,
Que a penitencia cridava
Al ingrat poble juheu.
...
Borrassá florida toya,
De la terra ampurdanesa,
Honora vostra grandesa
Des de'l sigle vuit, ab joya,
Per Patró us ha venerat
Tot el poble en nom de Déu.
...
Borrassà, hermós poblat,
Gran Apòstol ampareu;
Vullau fer-nos d'advocat,
Patró nostre Sant Andreu.


Borrassà amb el campanar de l'església de Sant Andreu.
Foto: Josep Maria.
Església de Sant Andreu de Borrassà. Foto: Josep Maria.
L'església està dedicada al patró sant Andreu. Foto: Josep Maria.


Comentaris