Sant Joan Baptista: Es celebra el seu naixement el dia 24 de juny.

A més de Nostre Senyor Jesús i de la Benaurada Mare de Déu, l'únic naixement que celebra la litúrgia cristiana és el de sant Joan Baptista. El seu naixement va ser sis mesos abans del de Jesús, tal com indiquen les paraules de l'àngel a Maria: Elisabet "ja es troba al sisè mes". Per això celebrem aquesta festa sis mesos abans de Nadal i tres després de l'Anunciació (25 de març).
Va tenir la missió de ser el precursor de Jesús.
Perpinyà i La Seu d'Urgell es glorien de tenir relíquies de sant Joan Baptista.
També es celebra el dia del seu martiri: el 29 d'agost.

Sant Joan Baptista
Pintura sobre fusta, de Pere de la Rocha s. XVI, procedent de la Basílica de Sant Feliu de Girona. Museu d'Art de Girona.


GOIGS A SANT JOAN BAPTISTA:


POEMA de Ponç Pons: Sant Joan és festa i goig...

.

Comentaris