Goigs a Santa Maria de Vallvanera. Castell d'Aro (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DE LA SAGRADA IMATGE DE MARIA SANTISIMA DE VALLVANERA Á LA CUAL SE LI HA DEDICAT NOU RETRATO, Y VENERACIÓ, EN LA CAPELLA DE SAN CUGAT DEL FAR DEL TERME DE CASTELL D'ARO, BISBAT DE GIRONA, PER TEMPS MONASTIR DE MONGES BENEDICTINAS.

Mare de Déu de Vallvanera

Llum Divina, que Deu ama,
y en nostres cors reverbera:
amparáu qui vos reclama
Princesa de Vallvanera.

L'Apeles més eminent,
Lluch, Evangelich Doctor,
de vostre cara excelent,
vivint vos pintá el primor,
á qui vuy tothom aclama
lo Sol mes clar de la Esfera.
...
Pintada se ha nova copia
de vos, y nou exemplar,
dantvos altre Hermita propia
vuy en Sant Cugat del Far:
perque en vostre amor que inflama
remey Catalunya espera.

Puix que lo cel vos declama
per la sua Tesorera:
amparau qui vos reclama
Princesa de Vallvanera.Uns altres Goigs més nous a la Mare de Déu de Vallvanera...

Mare de Déu de Vallvanera. Foto: Josep Maria.

Ermita nova de la Mare de Déu de Vallvanera, al Golf d'Aro.
Foto: Josep Maria.

Ermita de Vallvanera vella, al Mas Vallvanera, al costat de l'ermita nova.Comentaris