Goigs a la Puríssima Concepció

GOIGS EN HONOR DEL MISTERI DE LA PURISSMA CONCEPCIO DE LA MARE DE DÉU.

La Puríssima Concepció

Per donar llum immortal
essent Vós aurora del dia:
Sou concebuda Maria
sens pecat original.

Per singular privilegi
Us crià l'Omnipotent,
tal que ni per un moment
l'infernal us malegi;
puix son cap fou esclafat
per vostre peu virginal.

Vostra ànima esclavitzada
jamai tingué Llucifer,
ni l'orgull de son poder
enterbolí vostra entrada;
entrau amb ram d'olivera,
de vida en paga i senyal.
...
Puix volgué elegir-vos tal
qui ésser Fill vostre volia:
Sou concebuda Maria
sens pecat original.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris