Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Campelles (Ripollès, Girona).

GOIGS EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA VENERADA A LA PARRÒQUIA DE CAMPELLES. Any 1929.


Mare del gran Redemptor,
Verge pura i sense esmena,
sou de gràcia tota plena,
vida i llum del pecador.

Plena sou de fe complida
i de gran humilitat,
quan per virtut infinida
concebéreu l'Increat,
per ço l'Alt Embaixador
Ave sens crim vos nomena.
...
Plena de llum, venerada
a Campelles segles ha,
tota mare us ha invocada
a l'hora de deslliurâ.
I de tot altre favor
ens heu fet pròdiga ofrena.

Tan podeu amb el Senyor
que tot quant voleu ordena,
sou de gràcia tota plena,
vida i llum del pecador.


Església de Sant Martí de Campelles
Foto: M. Rosa Planell


Comentaris