Goigs a la Mare de Déu de la Providència

COBLAS DE LA VERGE MARIA SANTÍSSIMA MARE DE LA PROVIDENCIA. Any 1858.


Per ser fiels al Salvador
Demanám vostra assistencia;
O Mare de Providencia!
Daunos fé, esperansa, amor.

De Deu sempre posseida
Ja desde la eternitat,
Sou, sereu, y haveu estat
De son amor preferida;
A un tal poder elegida
Que sou del infern terror.
...
Finalment Mare y Senyora
La esperansa en Vos posám;
La Gloria tots esperám
Sent Vos la mediadora;
Y agrahits desde aquesta hora
Vos donám tot nostre cor.

Pues que en Vos está l' candor
De la mes fina clemencia;
O Mare de Providencia!
Daunos fe, esperansa, amor.

Font: Antoni Prat i Puig


Comentaris