Goigs a la Mare de Déu del Roser. Can Tobella d'Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL ROSER, QUE 'S CANTAN EN SA PROPIA CAPELLA DE CASA TOBELLA DEL CAYRAT, DE LA PARROQUIA DE OLESA DE MONTSERRAT*. Any 1890.
*Municipi d'Esparreguera i parròquia d'Olesa.

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs ab gran plaher
cantarém, Verge María;
puig la vostra Senyoría
es la Verge del Roser.

Dèu plantá dins Vos, Senyora,
lo Roser molt excel·lent,
quant vos feu mereixedora
de concébrel purament.
donant fe al Missatjer
que del cel vos trametia.
...
Eixa Casa de Tobella,
nomenada del "Cayrat,"
per nort, guia y per estrella
vos ha sempre designat.
Permeteu que jardiner
del vostre sant jardí sia;
essent tota sa alegría
las flors del vostre Roser.

Puig mostrau vostre poder,
fent miracles cada dia:
preservau, Verge María,
los Confrares del Roser.


Can Tobella del Cairat.
Foto: franclips.

Entrada a la capella del Roser (porta esquerra). Foto: Conèixer Catalunya.

Interior de la capella. Foto: Conèixer Catalunya.


Comentaris