Goigs al Santíssim Salvador. Balaguer (Noguera, Lleida).

GOIGS AL GLORIOS S. SALVADOR QUE SE VENERA EN LA CIUTAT DE BALAGUÉR.


Ab gran gloria, y esplendor
Vos mostrau transfigurát:
Siau de tots advocat,
Jesus nostre Salvador.

Del tabor á la montaña
ab tres Apostols pujareu
y alli vos transfigurareu
entre raijs de gloria estraña:
la cara un sol abrasat,
lo vestit fou un pur or.
...
Balaguér ab devoció
sempre vos ha venerat
implorantvos confiat
en tota pena y dolor:
de tota la antiguitat
se ha clamat ab gran fervor.

Lo primer temple que se alsá
al fundarse la ciutat
fou á Vos transfigurát
que san Salvador nombrá:
en ell sempre haveu donat
al qui os invoca, favor.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Postal antiga, dels anys 1920-30 en que es veu l'església romànica de Sant Salvador que va ser derruïda en la guerra de 1936. Estava situada en l'actual Plaça de Sant Salvador. Va ser la parròquia de Balaguer fins que al 1575 va ser traslladada a Santa Maria la Major.
Foto extreta del bloc Quina la fem.

Els veïns del centre històric de Balaguer celebren la festa de Sant Salvador, el 6 d'agost o el diumenge proper, amb una Missa i esmorzar a la Plaça de Sant Salvador. També s'hi realitzen altres actes com sardanes i ballada de gegants.
Foto i vídeo d'aquesta celebració a Balaguer Televisió.


Comentaris