Goigs de la Visitació de la Mare de Déu

GOIGS EN LLAHOR DE LA VISITACIÓ DE NOSTRA SENYORA Á SA COSINA GERMANA SANTA ELISABETH. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 2 DE JULIOL*. Any 1871.
*Actualment el 31 de maig.


La Visitació de Maria a la seva cosina santa Elisabet

Puix per vostra caritat
Sou consol dels pecadors:
Visiteu los nostres cors
Mare de la humilitat.

Vers lo pays de Judá
La santa Verge camina
Qu' á Elisabeth sa cosina
Ne desitja visitá:
De tal joya feel guardiá
San Joseph va á son costat.
...
A Vos, Verge santa y pura,
Com á Mare vos preguem
Que quan afligits estém
Consoleu nostra amargura:
Puix que sou tota dulçura
Y font de benignitat.Comentaris