Goigs a sant Roc. Palau de Rialb (Noguera, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DE S. ROCH CONTRA PESTILENCIA QUE SE VENERA EN LO POBLE DE PALAU PARROQUIA B. DE RIALB.

Sant Roc

Tal es vostra santedat,
San Roch, princep de excelencia:
Serem per ell deslliurats
Del contagi y pestilencia.

Foreu de molt alt llinatge
Y Senyor de Monpeller,
Dirigint vostre viatge,
Servint al Deu verdader;
Y foreu de ell tant amat
Com ho diu la experiencia.
...
Lo poble de Palau
Y tota la comarca
Vos venim á demaná
Quens guardeu de pestilencia;
De aqueix mal quens vol matá
Grans y chigs sens diferencia.

Puig tenim tal advocat,
Fem del pecat penitencia:
Serem per ell deslliurats
Del contagi y pestilencia.


Església parroquial de Santa Maria de Palau de Rialb.
Foto: PMRMaeyaert

Foto: PMRMaeyaert
Interior. Foto: Alberto Gonzalez Rovira.

Comentaris