Goigs a la Mare de Déu de Lourdes en el Centenari de les aparicions

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES.
Edició en motiu del Centenari de les aparicions de Lourdes (1858-1958).


Verge de Lourdes gloriosa,
vera harmonia i model,
guieu-nos sempre amorosa
fins retrobar-vos al Cel!

A dinovena centúria
i en l'altívol Pirineu,
en mig de noble boscúria
gran mercè la Verge ens féu.
O la Veu meravellosa
amb dring de bresca de mel!
...
Ai, Centenari! Ai, glòria
de la Pura Castedat!
Deu-nos claror de victòria!
Deu-nos llum d'eternitat!
Tota Pulcra i lluminosa,
o blanc espill sens entel.


Font: Manel
Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Comentaris