Goigs a la Mare de Déu Miraculosa. Sant Genís de Palafolls (Maresme, Barcelona).

GOIGS A LA VERGE MIRACULOSA DE LA "FONT DE CÂN GIBERT". SANT GENÍS DE PALAFOLLS. BISBAT DE GIRONA. Any 1954.
Lletra de Pere Clarà Bussallèu. Música de Mn. Salvador Coll.

Mare de Déu de la Medalla Miraculosa

Puig vinguéreu en bon-hora
a la Font de Cân Gibert
Alcanceu-nos Gran Senyora
que trobem el Cel obert.

En visions de cel, formoses
Catalina Laburè
tres visites amoroses
de Vós, Mare, meresqué,
de l'amor que'l vostre arbora
el seu cor quedà rublert.
...
Com la font raja abundosa
de vostra Capella al peu,
a bell doll i generosa
dons i gràcies aboqueu,
cantarem amb veu sonora
vostres glòries en concert.

En la nostra darrera hora
que'l destí veurem incert,
Alcanceu-nos Gran Senyora
que trobem el Cel obert.


Capella de la Miraculosa al Parc de la Font de Can Gibert.
Foto i informació detallada d'aquest indret: Xevi Salicrú.


Comentaris