Goigs a la Mare de Déu dels Àngels, anomenada de la Porciúncula.

GOIGS A NOSTRA SENYORA DELS ANGELS. ANOMENADA DE PORCIUNCULA*,
per la capella ahont per intercessió sua fou concedida de Cristo Senyor nostre al Seráfich P. Sant Francesch la indulgencia plenaria: y ara se guanya en totas las Iglesias de la religió serafica á 2 de agost.
* Significat de Porciúncula a viquipèdia.

Mare de Déu dels Àngels

Dels cels alta emperadora,
gran Senyora;
Siaunos mare molt pia,
Reyna dels Angels, Maria.

En la devota capella,
no molt bella,
que Francesch vos restaurá,
alcansar vos obligá
en aquella
lo que sempre durará,
indulgencia al qui 'us implora.

La capella freqüentaba,
allí orava
Francesch ab zel y fervor,
à vostre fill Salvador
suplicava,
perdonás al pecador,
prenentvos per protectora.
...
Assistiunos en tota hora,
gran Senyora;
Siaunos Mare molt pia,
Reyna dels Ángels, Maria.


Font: Biblioteca de Catalunya


Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Comentaris