Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia. La Costa del Montseny a Fogars de Montclús (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS Á LA SOBERANA MARE DE MISERICORDIA VENERADA EN LA SUA CAPELLA Y HERMITA DE LA PARROQUIA DE SANT ESTEVE DE LA COSTA DE MONTSENY.Verge puig titol gosau
Y nom de amor y concordia:
Ab ulls de Misericordia
Vostres fills, Mare, mirau.

A Deu immutable, Vos
Fereu fer molt gran mudansa;
Puig essent Deu de venjansa,
De Vos nasqué piadós:
Pare misericordiós
Ser per Vos á tots mostrau.
...
Cent anys há que esta parroquia
Vos celebra, y vos dedica
Fervorosas rogativas
Per sant Roch y altres dias:
Los vehins aquí à porfia
Protegits Vos amparau.
...

Font: Antoni Prat i Puig

Ermita de Sant Roc, de Santa Maria de l'Illa o de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
La Costa de Montseny, al muncipi de Fogars de Montclús.
Foto: Google Maps.

Foto: gencat.cat


Comentaris