La devoció popular a santa Magdalena a través dels Goigs

Santa Maria Magdalena, portava per nom "Maria" que vol dir preferida per Déu. Era natural de Magdala a la Galilea; per això el seu sobrenom de Magdalena. Magdala era una ciutat que toca el mar de Galilea o Llac de Tiberíades.


Mentre que el cristianisme oriental venera especialment Maria Magdalena per la seva proximitat a Jesús, considerant-la "igual als apòstols", a Occident, basant-se en la seva identificació amb altres dones dels evangelis, es va estendre la idea que abans de conèixer Jesús havia portat una vida molt pecadora i, perdonant-li Jesús els pecats, va estimar molt (Lluc, 7:47); en segon lloc, a Lluc 8,2 es diu, aquest cop referint-se clarament a Maria Magdalena, que d'ella "havien sortit set dimonis". Per això la llegenda posterior fa que passi la resta de la seva vida en una cova al desert, fent penitència i mortificant-se la carn; des d'aleshores són freqüents a l'art occidental les representacions de la "Magdalena penitent".
D'acord amb l'evangeli de sant Lluc, Maria Magdalena va allotjar i proveir materialment Jesús i els seus deixebles durant la predicació a Galilea.
D'acord amb els evangelis de sant Marc, sant Mateu i sant Joan, va ser present en la crucifixió de Jesús i en companyia d'altres dones, fou el primer testimoni de la resurrecció del Senyor. Hi ha moltes tradicions, teories i llegendes referents a la santa que podeu trobar en aquest article de viquipedia...
El Papa Francesc, l'any 2016, va elevar a la categoria de solemnitat la celebració de la santa (22 de juliol) i la va declarar "apòstol dels apòstols".

Mossèn Cinto Verdaguer va escriure un bonic poema dedicat a la santa:
Tot entrant al monument...

Tenim moltes esglésies i ermites on es venera a santa Magdalena i es canten els seus Goigs, aquests són alguns que he trobat fins ara:


Comentaris