Goigs a sant Roc. Cavallers de Santa Maria de la Panada a Palma de Mallorca.

GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS SANT ROC, PATRÓ DELS CAVALLERS DE SANTA MARIA DE LA PANADA.

Sant Roc

D'amor, fe i devoció
donam testimoniatge:
siau el nostre guiatge,
sant Roc, benvolgut patró.

Nasquéreu talment la flama
que es va encendre a Montpeller,
vostre pare un cavaller,
vostra mare noble dama.
Criat entre l'abundor
d'un ric i bell habitatge.
...
I vol la vostra fillada
que sigueu, per sempre més,
el patró dels Cavallers
de l'Orde de la Panada.
A res no tendrem temor
sota el vostre patronatge.
...
Amb vostra protecció
feis-nos lliures d'esclavatge:
siau el nostre guiatge,
sant Roc, benvolgut patró.
L’ORDRE DELS CAVALLERS DE SANTA MARIA DE LA PANADA FOU FUNDADA A LA LLIBRERIA JOVELLANOS* DE PALMA DIA 16 D’AGOST DE 1.984.
*Estava ubicada al Carrer Jovellanos 5, de Palma de Mallorca.

El dia 16 d'agost de 1984, se celebra per primera vegada la Festa Major de Nostra Dona Santa Maria de la Panada a la Llibreria Jovellanos, de Ciutat de Mallorca. S'engalanà la façana, s'adornà l'interior, hi va haver berenar per a tothom... Però la finalitat principal era que aquell dia, a les 6 de l'horabaixa, s'havien de fundar els Cavallers de Santa Maria de la Panada. Així va ser, 'amb la llibreria replena de gent, i amb tota solemnitat, s'entregaren els Títols als Cavallers assistents. Els càrrecs quedaren establerts de la manera següent: President-Fundador, D. Francesc Salieras i Juan; Vice-Président, D. Joan-Bernat Andreu i Santandreu; Secretari, D. Jaume Martorell i Cabot. Per la seva col·laboració i assistència s'anomenà Padrina de l'acte Dña Maria Ignàsia Pomar i Fiol, i Dama d'Honor Dña. Maria dels Dolors Cabot i Picó. El nombre dels primers Cavallers va ser de trenta-tres, entre els quals hi havia catedràtics, llicenciats en Filosofia i Lletres, historiadors, escriptors, poetes, pintors, músics, sacerdots, un metge, un apotecari, un missèr, etc. S'adoptà com a Patró dels Cavallers el Gloriós Sant Roc, que en aquell dia se celebrava la seva festa. En vista de la relació i amistat que va tenir els darrers anys de la seva vida el poeta D. Llorenç Moya i Gilabert de la Portella (+1981) amb la Llibreria Jovellanos, i de la seva aportació literària entorn a la Verge de la Panada, es determinà —com a cas excepcional— atorgar-li el Títol pòstum de Cavaller de Santa Maria de la Panada. Amb motiu de la festa, es va editar un punt de lectura amb un dibuix de Miquel Pons i Bonet. També es va publicar una Recordança de la fundació dels Cavallers, amb una poesia de Mn. Gabriel Rebassa i Bisquerra. Finalment, al dia següent, Concepció Rosillo i Zaforteza va publicar en el periòdic «El Día de Baleares» una àmplia ressenya de la festa i de la fundació dels Cavallers de Santa Maria de la Panada.
Jaume Martorell i Cabot.

Lloc on estava la Llibreria Jovellanos

Comentaris