Goigs a sant Antoni de Pàdua. Santuari de l'Ajuda de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT ANTONI DE PADUA QUE CANTA LA SEVA PIA UNIÓ, ESTABLERTA EN L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE L'AJUDA, DEL CARRER BAIX DE SANT PERE DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Any 1935.

Sant Antoni de Pàdua

Puix, és el vostre patrimoni
de virtut i gràcia tal;
protegiu-nos, Sant Antoni
i lliureu-nos de tot mal.

Vostra càndida puresa,
fou, com lliri perfumat;
mes, d'essència tant encesa,
que embaumà la humanitat.
Son perfum ens proteccioni
d'impuresa mundanal.
...
Miracler poderosissim,
vullau ser nostre patró,
vetllau sempre amorosissim,
per la nostra salvació.
Meresquem que Déu perdoni
tota màcula fatal.
i gosar ¡Oh Sant Antoni!
de la glòria celestial.

Posseint el patrimoni
de virtut i gràcies tal:
piadosissim Sant Antoni
deslliureu-nos de tot mal.


Interior del Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda.
Foto: Jose Campoy

Santuari de l'Ajuda a Barcelona, al carrer de Sant Pere Més Baix.

Comentaris