Goigs al màrtir sant Sebastià, advocat contra tot mal contagiós.

GOIGS DEL GLORIOS CAVALLER I MÀRTIR SANT SEBASTIÀ ADVOCAT CONTRA PESTILÈNCIA I TOT MAL CONTAGIÓS.

Martiri de sant Sebastià. Pintura de Carles Grassot a l'ermita de Palafrugell.
Imatge i més informació a l'estudi coordinat per Josep Burch.

Màrtir Sant molt singular
supliquem vostra potència:
Vulgueu a Jesús pregar
ens guardi de pestilència.

Vostra Mare és de Milà,
vostre pare de Narbona,
en la Cort de Dioclecià
per Capità us corona;
però Vós per Déu amar
deixeu aquesta dependència.
...
Santuaris i Capelles
els fidels us han alçat,
puix les vostres meravelles
nostre poble han captivat;
ja ningú no pot dubtar
de vostre ajut i assistència.

Tot devot que en Vós confia,
a vostres plantes postrat
sol·licita fervorós
vulgueu ser son advocat;
feu es pugui preservar
de tant mal i tal sentència.

Verge Maria sens par
sobre els sants per excel·lència:
Vostre fill vulgueu pregar
ens guardi de pestilència.

Edició de Vic. Font: Associació d'Estudis Torellonencs.

Edició de Girona

Edició de Vic. Font: Antoni Prat i Puig

Edició de Perpinyà. És la mateixa tornada, però amb lletra diferent a les estrofes. Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar.

Comentaris