Goigs a sant Roc. Sant Boi de Lluçanès (Osona, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT ROCH ADVOCAT CONTRA LA PESTE, FAM Y GUERRA QUE'S VENERA EN LA PARROQUIA DE SANT BOY DE LLUSSANÉS.

Sant Roc

Deu etern per sa clemencia
a Vos, Sant Roch, nos ha dat
perque'ns fosseu advocat
en lo temps de pestilencia.

Sent ja vella vostra mare
sens successió tenir
volgué Deu sos prechs oir,
també los de vostre pare;
y per voluntat divina
fóreu concebut y nat,
y per ells ben inculcat
en bona y santa doctrina.
...
Deu y la Verge Maria
invocan los mariners,
Sant Elm invocan aprés
en lo mal temps, nit y dia;
y aixi com en la tempesta
Sant Elm defensa la nau,
aixi Sant Roch deslliurau
aques poble de la peste.


Ermita de Sant Roc al terme de Sant Boi de Lluçanès. Foto: erill.


Comentaris