Goigs a sant Antoni abat. Sant Serni a Torà (Segarra, Lleida).

GOIGS EN ALABANÇA DE SANT ANTONI ABAT QUE'S VENERA EN L'IGLESIA DE SANT CÈRNI, PARRÓQUIA DE CLARÈT, BISBAT DE SOLSONA.

Sant Antoni abat

Puig en lo cèl exaltat
regnèu plè de glòria y honor;
Gloriós Sant Antoni abat
siau nòstre protector.

Egipte, tèrra africana,
es vòstra pátria ditxosa;
en la relligió cristiana
vos formá mare piadosa;
de virtuts jardí variat
es vòstre infantívol còr.
...
Sant Cèrni, poblèt rural,
ab gran devoció us venera;
amor vos te filial,
paternal protecció espera;
siaunos sempre advocat
en tota tribulació.

Puig sou de Deu tant amat
que logrèu d'Ell tot favor;
Gloriós Sant Antoni abat
siau nòstre protector.


Església parroquial de Santa Maria de Sant Serni, del municipi de Torà.
Foto: Isidre Blanc.


Comentaris