Goigs a sant Miquel. Sant Miquel d'Ordeig a les Masies de Voltregà (Osona, Barcelona).

GOIGS AL GLORIOS ARCANGEL S. MIQUEL QUE'S VENERA EN SA CAPELLA NOMENADA S. MIQUEL D'ORDEIG. BISBAT DE VICH.

Sant Miquel

Qui voldrá ser exaltat
en la Terra y en lo Cel,
prenga per son advocat
al Arcangel Sant Miquel.

Príncep es de gran valia
Arcangel superior,
en suprema gerarquia
exaltat per lo Senyor:
Qui voldrá ser coronat
y vestit de inmortal vel.
...
Dintre aquesta fondalada
l'epidemia no hi ha entrat
desde que está defensada
per capdill tant esforsat:
Qui vulgui ser deslliurat
d'un enemich tant crudel.

Los vehins d'eixa comarca
baix la vostra protecció,
confiats a Vos acuden
esperant vostres favors:
Qui de sos bens y personas
vulga un protector fidel.Ermita de Sant Miquel d'Ordeig.
Foto: Josep Castells.

Foto: Manel i Pilar


Comentaris