Goigs a santa Magdalena. Sant Guillem de Combret, a El Tec (Vallespir, Catalunya del Nord)

Santa Magdalena

Puig per Christo perdonada
Foreu de culpa y pecats;
Siau la nostra advocada
Gloriosa Magdalena.
...
Escoltareu en Judea
Quant predicava el Senyor
Lo molt qu'els pecats afea
L'anima del pecador
Prest vostre tocat anor
Rompé l'infernal cadena.
...
En sa passió estiguereu
No distant del Çagrat Cos
Difunt lo reconoguereu
Ab un unguont precios,
Tornat lo visitar vos
Fereu de pressa agena.
...
Lo Tech sempre vos venera
En esta vall de Combret
Hon la capella primera
Fabrica Guillem parfet
Als circunvehins son drets
Auxili de tota pena.

Del cel certament amada
Y de goigs tota plena;
Siau la nostra advocada
Gloriosa Magdalena.


Les relíquies de sant Guillem i de santa Magdalena
Capelleta portàtil amb les imatges de Sant Guillem i santa Magdalena.
Ermita de Sant Guillem de Combret, al Vallespir.
Foto: Nicosan66


Comentaris