Goigs a santa Magdalena. Ermita de Santa Magdalena de Conangle a Les Masies de Roda (Osona, Barcelona).

GOIGS DE SANTA MAGDALENA QUE ES CANTEN EN LA SEVA CAPELLA DE CONANGLA DE SALOU EN LA PARROQUIA DE RODA, BISBAT DE VICH.

Santa Magdalena

Gloriosa Magdalena,
perdonada pel Senyor:
Pregau perquè el pecador
tinga del pecat esmena.

De Betània en l'antic poble,
no lluny de Jerusalem,
nasquéreu, com tots sabem,
de niçaga clara i noble;
amb Llàtzer i Marta serena
sou unida en germanor.
...
Per tot mal, a Vós acut
tot el poble que es conmou
en l'ermita de Salou
per cercar el bé perdut,
gloriosa Magdalena
sou l'advocada mellor.

Rebeu com a humil ofrena
aquest prec que surt del cor:
Pregau perquè el pecador
tinga del pecat esmena.


Ermita de Santa Magdalena de Conangle de Salou, al municipi de Les Masies de Roda.
Entorn el 1955, l'ermita de Santa Magdalena de Conangle fou restaurada per la família Baurier que manà fer-hi algunes obres de reforma, recuperant-ne l'ús i la devoció per a tota la comarca: enjardinaren els voltants, arranjaren els camins d'accés, i el 1960 hi adossaren el claustre neoclàssic del convent de carmelites descalços de Sant Josep de Vic, que l'any 1984 fou cobert amb teules. Foto: Roland Lopez.

Interior de l'ermita.
Foto: Jaime f


Comentaris