Goigs a santa Magdalena. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona)

GOIGS DE SANTA MARIA MAGDALENA, QUE SE VENERA DEMUNT LA FONT DE SANT POL, TAMBÉ EN LA SUA CAPELLA DE LA CASA DE PARÉLLA, ANTES PARRÓQUIA DE TOT AQUELL VEINÁT, Y ARA DE LA PARRÓQUIA DE SANT JOAN DE LAS ABADESSAS, BISBÁT DE VICH, Y TAMBÉ EN LO ALTAR DE SANT ISIDRO, DE LA IGLESIA DE SANT POL DE ESTA PREDITA VILA.

Santa Maria Magdalena

Ab veu clara y molt serena,
Magdalena:
vostra vida y penitencia
cantarém ab reverencia.

Demunt la Font de Sant Pol
te 'l consol,
lo Devot que á vos recorra:
Vila, y Ribera, os implora,
tot quant vol
concediuli, ó Senyora,
fins bon cor, y santa esmena;
Magdalena...
...
De la Heretat de Parélla
la Capélla,
á vos teniu dedicada;
y de cents anys venerada
sou en ella;
fent á tots quant reclamada
moltas gracias á ma plena;
Magdalena...
...
Puig gosau de gloria plena
Magdalena,
vostra vida y penitencia
cantarém ab reverencia.

Retaule de Santa Maria Magdalena de Perella. Procedent d'aquesta església i actualment es pot veure al Museu episcopal de Vic. Realitzat entre el 1437 i el 1452. Pintura al tremp sobre fusta.

Ermita de Santa Magdalena de Parella, a Sant Joan de les Abadesses.
Foto: Julian Perea Jordan


Comentaris