Goigs a sant Antoni abat. Manacor (Mallorca).

GOIS POPULARS QUE SE CANTEN, DESDE ANTIGAMENT, A MANACOR, A HONRA Y GLORIA DEL BENAVENTURAT SANT ANTONI DE VIANA EN LA DIADA DE LA SEUA FESTA.

Sant Antoni abat

¡Sant Antoni gloriós
de Viana anomanat,
siau nostro'n advocat;
de tot perill gordaumós!

Sou un Sant molt poderós
que 'n el món mos assistiu
y en el cel intercediu
per noltros, benefactors,
devem, sempre, alabarvos
de gust y de bona gana.
...
Siem devots de bon cor
d'aquest Sant prodigiós
pegesos y conradors
y vilans de Manacor.
Tots plagats fessem elogi
perque guart el bestiar,
diguent; —¡Viva Sant Antoni
que l'Infern fa tramolar!
...Edició antiga amb lletra diferent
Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya


Programa de les festes del 2020 que Manacor dedica a Sant Antoni

Vista de Manacor amb l'Església de Nostra Senyora dels Dolors "l'Església Gran" en primer terme.
Foto: Ralf Roletschek.Comentaris