Goigs a sant Cristòfol. Prats de Lluçanès (Lluçanès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT CRISTOFOL PATRÓ DELS AUTOMOVILISTES DE PRATS DE LLUSSANÉS.

Sant Cristòfol

Guia i protector insigne
que el bon Déu ens ha donat:
Gloriós Màrtir Sant Cristòfol
feu-nos sempre d'advocat.

Cananea és vostra pàtria,
a qui heu dat il·lustre nom
amb les vostres grans proeses
sapigudes de tothom,
que la història i la llegenda
per tot arreu han contat.
...
Aquest prec oint, Déu dóna
abundosa protecció
als devots que amb confiança
busquen vostra intercessió.
De tant gran poder la fama
fins aquí a Prats ha arribat.
...Església de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès.
Fotos: Joan de Lomas AmargantComentaris